MEDISCH CONTACT

Naam app Medisch Contact
Applicatie Type Advanced kiosk + database publishing
Taal Nederlands
Uitgever KNMG
Omschrijving Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Middels een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. Medisch Contact laat artsen zien wat collega’s van andere specialismen denken en doen en maakt niet-artsen duidelijk wat artsen beweegt.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment